Eslövs kommun logotyp

Ombyggnad av infartsgator dröjer

Det dröjer till 2015 innan ombyggnaden av två av Eslövs största infartsgator genomförs. Det framgår av miljö- och samhällsbyggnadsnämndens budgetförslag.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har tidigare presenterat förslag om ombyggnad av Trehäradsvägen och Ringsjövägen/Östergatan.

En målsättning med ombyggnaderna är att minska trafiken i centrala Eslöv. Nästa steg kan bli en ombyggnad av Stora torg.

Kostnaden för ombyggnad av Trehäradsvägen har beräknats till 19,5 miljoner och av Ringsjövägen/Östergatan till 17 miljoner.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden flyttar nu satsningarna från 2014 till 2015. En anledning är satsningar kring Marieholmsbanan de närmaste åren.

Största satsningen i Miljö och Samhällsbyggnads budgetförslag för 2013 är sju miljoner till energibesparande åtgärder. Det handlar om ny belysning.

3,5 miljoner satsas på ombyggnad av Malmgatan i centrala Eslöv och 2,5 miljoner på gång- och cykelväg vid Solvägen i Eslöv.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler