Eslövs kommun logotyp

Ökad lust att gå till skolan

Lusten att gå till skolan har ökat i både årskurs fem och årskurs sju i Eslöv. Det framgår av den årliga undersökningen.
Eslövs kommun genomför varje år en enkätundersökning om elevernas arbetsmiljö och lust att gå till skolan.

Vårens undersökning visar att lusten att gå till skolan har ökat både i årskurs fem och sju jämfört med förra året.

82,4 procent av eleverna i årskurs fem har alltid eller för det mesta lust att gå till skolan. Det är den högsta siffran på fem år.

66,6 procent av eleverna i årskurs åtta har alltid eller för det mesta lust att gå till skolan. Det är en ökning med 2,5 procentenheter jämfört med 2011.

Av eleverna i årskurs fem är det 4,7 procent som sällan eller aldrig har lust att gå till skolan. I årskurs sju är det 11,6 procent.

Eleverna har också fått svara på frågor om kamratrelationer, psykosocial miljö, delaktighet, inflytande och fysisk miljö.

Lägsta betyget, mellan 2,5 och 3 på en femgradig skala, får den fysiska arbetsmiljön. Skolorna ska arbeta mer med att undanröja olika former av störningar.

Det finns också skolor som är i behov av renovering och underhåll för att öka standarden på lokalerna.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler