Eslövs kommun logotyp

Ökade kostnader för äldreomsorgen

Ökat behov av hemvård och platser i korttidsboende innebar en ökning av Eslövs kostnader för äldreomsorg 2011.
Kostnaderna för äldreomsorgen ökade från 284 miljoner 2010 till 290 miljoner 2011. Men en stor del täcktes av ökade intäkter.

Eslöv har 302 platser i särskilt boende. Beläggningen förra året var 95 procent, en ökning med två procentenheter.

Antalet vårddygn i korttidsboende var 6658. Det var en kraftig ökning. Samtidigt var det en kraftig minskning 2010.

Antalet beslutade hemvårdstimmar var i september 2363 per vecka. Det var en ökning med nästan 50 timmar jämfört med 2010. Behovet av service ökade kraftigt.

Personaltätheten inom särskilt boende utökades under förra året. 6,4 miljoner kronor satsades på mer personal.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler