Eslövs kommun logotyp

Nytt dokument speglar bättre barnens utveckling

Den individuella utvecklinsplanen, IUP, inom Eslövs kommuns förskoleverksamhet försvinner. Den ersätts istället med ett så kallat pedagogiskt dokument som barn- och familjenämnden i Eslöv menar ger en betydligt bättre bild av det enskilda barnets utveckling.
– Den individuella utvecklingsplanen har aldrig varit riktigt bra. Ersättningen, som vi arbetat med ett tag, ger en enklare och tydligare bild av barnets utveckling och lärande i förskolan, konstaterar Lena Emilsson (S), ordförande i barn- och familjenämnden i Eslöv.
 
Inga krav i skollagen
Det finns inget krav i varken skollagen eller läroplanen för förskolan att det ska upprättas utvecklingsplaner eller annan dokumentation kring varje barn i verksamheten. Eslövs kommun har dock länge sett ett värde i varje barns utveckling och lärande kontinuerligt och systematisk dokumenteras. Detta för att det ska vara möjligt att utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål och intentioner.

Kopplat till målen 
Det pedagogiska dokument som nu ersätter den individuella utvecklingsplanen ger en betydligt bättre bild av varje barns utveckling, kopplat till de mål som finns för förskoleverksamheten.
 
– Dokumentet är en bok där bild och text visar varje barn i olika situationer i förskoleverksamheten. För föräldrarna är det betydligt lättare att få en bild av hur jus deras barn utvecklas. Dokumentet har används ett tag i förskoleverksamheten och det har tagits emot positivt, menar Lena Emilsson.
 
Höstens första möte
Beslutet om att därför ersätta den individuella utvecklingslanen med det pedagogiska dokumentet fattades av barn- och familjenämnden vid höstens första nämndsmöte på onsdagen.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler