Eslövs kommun logotyp

Ny plan för handel vid Östra vägen

Lokaler för handel och annan icke störande verksamhet kan byggas öster om Östra vägen i Eslöv. Samråd om planen genomförs under sommaren.
Detaljplanen omfattar ett 7,3 hektar stort område på Källeberg, öster om Östra vägen och söder om väg 17. Området är för närvarande åkermark.
 
Planen medger handel med skrymmande varor, till exempel möbler, bilar, husvagnar och byggmaterial, varor som levereras med tunga transportmedel och säljs i större byggnader.

Längs med Östra vägen och väg 17 planeras en grön ridå. Den delen ska användas för att ta hand om och fördröja dagvatten.

Samrådet om detaljplanen pågår till den 31 augusti. Planförslaget ställs ut i Stadshuset och Stadsbiblioteket i Eslöv.

Detaljplanen

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler