Eslövs kommun logotyp

Ny järnväg för 80 miljoner kronor

Trafikverket har fastställt järnvägsplanen för en två kilometer lång spåranslutning till kraftvärmeverket i Örtofta. Satsningen kostar 80 miljoner.
Eslöv Lund Kraftvärmeverks satsning på ett biobränsleeldat kraftvärmeverk i Örtofta pågår för fullt.

För att minska miljöpåverkan från transporter planeras att en del av bränslet ska transporteras på järnväg. Det handlar om ett-två godståg per dag.

Den järnvägsplan som Trafikverket fastställt innehåller byggande av en anslutningsväxel till södra stambanan och ett anslutningsspår.

Det nya spåret kommer att ligga parallellt med södra stambanan och blir två kilometer långt. Sammanlagt kommer cirka tre hektar mark att tas i anspråk.

I yttranden över planen har både Statens järnvägar och Skånetrafiken framfört att satsningen innebär en ytterligare belastning på stambanan, som redan är hårt belastad.

För att minska störningen ska tågen till kraftvärmeverket snabbt kunna växla in på det nya spåret. Växeln ska klara 80 kilometer i timmen.

Ett förslag från SJ om att det nya spåret skulle bli förbigångsspår med anslutning till stambanan även i söder avslås.

Höjdförhållanden och kraftigt ökade kostnader är anledningen till att det inte blir någon anslutning i den södra delen.

De spår som ska byggas inne på kraftvärmeverkets område ingår inte i järnvägsplanen.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler