Eslövs kommun logotyp

Ny detaljplan för spritfabriken

En del av den gamla spritfabriken i Eslöv kan bevaras när bostäder byggs i kvarteret. Det framgår av ett förslag till detaljplan för området.
Spritfabrikens framtid har diskuterats livligt de senaste åren. Eslövs kommuns beslut om rivning upphävdes av länsstyrelsen.

Miljö och Samhällsbyggnad har nu tagit fram ett förslag till ny detaljplan för området norr om Trehäradsvägen och mellan Ystadsvägen och industrispåret.

På området ska det enligt förslaget bli bostäder och centrumverksamhet, totalt 12 000 kvadratmeter. Maximalt åtta våningar är tillåtna.

I förslaget ingår bestämmelser om bevarande, som innebär att den kulturhistoriskt värdefulla spritfabriken delvis kan vara kvar.

Samråd om planförslaget pågår till den 16 maj. Förslaget presenteras vid ett möte i Medborgarhuset den 7 juni klockan 18.30.

Planförslaget

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler