Eslövs kommun logotyp

Nya bostäder vid Villavägen

Bostadshus med 40-50 lägenheter kan byggas vid Villavägen-Kanalgatan i centrala Eslöv. Det framgår av ett förslag till detaljplan.
Detaljplanen omfattar den södra delen av kvarteret Färgaren vid Södergatan, Villavägen och Kanalgatan.

Förslaget innebär att bostadshus byggs vid Villavägen-Kanalgatan. Längs Kanalgatan tillåts fyra-fem våningar och längs Villavägen tre-fem våningar.

I planförslaget ingår också ett skydd av den gamla brandstationen vid korsningen Södergatan-Villavägen.

De byggnaderna får inte rivas. Dessutom innehåller planen regler för material och arbetstekniker vid upprustning.

Under samrådet har en bostadsrättsförening föreslagit att området vid Villavägen ska användas för parkeringshus med tre-fyra våningar.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden svarar att varje fastighet ska lösa sina egna parkeringsbehov. Det kan ske inom den egna fastigheten eller genom parkeringsköp.

Nämnden har godkänt planförslaget för utställning.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler