Eslövs kommun logotyp

Nya bostäder på Bäckdalaområdet

Utbyggnaden av Bäckdalaområdet i sydvästra Eslöv fortsätter. Nu är det dags för bostäder i områdets utkanter.
I detaljplanen för Bäckdala ingår att det är styckehustomter för en mer fri bebyggelse i kvarteren i områdets mitt. Runt de kvarteren ska det vara en mer enhetlig bebyggelse.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslöt vid senaste sammanträdet att sälja sex tomter i kvarteret Plommonet till Myresjöhus. Priset är 220 000 kronor per tomt.

I den östra delen av området ska BoKlok bygga tre bostadshus med 16 lägenheter. Bygglov beviljades trots en del mindre avvikelser från planen.

Beslutet överklagades till länsstyrelsen. Men nu har företaget i samråd med grannarna tagit fram ett förslag till lösning, som ska behandlas av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

I området mitt är tiotalet styckehustomter till salu.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler