Eslövs kommun logotyp

Nej till vindkraftverk i Skarhult

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Eslöv säger nej till ytterligare ett vindkraftverk i Skarhult.
Eolus Vind AB ansökte om att få bygga ett vindkraftverk på fastigheten Skarhult 4:3, i anslutning till den grupp som finns vid E22.

Fem grannar förklarade att de inte ville godkänna etableringen. De framförde att de redan är störda av ljudet från befintliga verk.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beviljade miljötillstånd för verket men avslog vid samma möte ansökan om bygglov.

En motivering till avslag är att översiktsplanens riktlinjer om grupper på tre-fem verk och ett minsta avstånd på tre-fem kilometer inte uppfylls.

Nämnden förklarar att platsen redan är hårt belastad av vindkraftverk. Något samrådsmöte har inte hållits och skuggkraven uppfylls inte.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler