Eslövs kommun logotyp

Nej till villa vid Östra Karaby

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Eslöv avslår en ansökan om bygglov för enbostadshus vid Östra Karaby.
Nämnden har tidigare lämnat positivt förhandsbesked för en hästgård med två bostadshus och ett stall på området i närheten av Östra Karaby.

Därefter har en avstyckning påbörjats och en ansökan om bygglov för ett enbostadshus lämnats in.

En av grannarna har varit starkt kritisk mot förändringen. En anledning är närheten till en dalgång, en annan att fastighetsgränsen antyder ytterligare bostäder på platsen.

En enig miljö- och samhällsbyggnadsnämnd avslår ansökan om bygglov. En motivering är att ansökan inte överensstämmer med förhandsbeskedet, där byggnaderna låg längre bort från dalgången.

En annan anledning är att bebyggelse på platsen ska anpassas till lokal byggnadstradition och landskapsbild, enligt Eslövs översiktsplan. Det typhus som ansökan gäller uppfyller inte kravet på anpassning, enligt nämnden.

När förhandsbesked lämnades var det inte aktuellt med avstyckning. Om det blir flera bostadshus på platsen kan de ge intryck av en egen bybildning.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler