Eslövs kommun logotyp

Nej till två vindkraftverk vid Reslöv

Reslöv 7:2 är en olämplig plats för två vindkraftverk. Det slår mark- och miljööverdomstolen fast i en dom som inte kan överklagas.
Turerna har varit många om två planerade vindkraftverk i Reslöv utanför Marieholm. I februari 2011 avslog Eslövs kommun ansökan om bygglov.

Vindkraftbolaget överklagade beslutet till länsstyrelsen, som delade kommunens åsikt. Men mark- och miljödomstolen upphävde beslutet.

I mark- och miljödomstolens dom ingick en hänvisning till den vindkraftsplan som Eslövs kommun arbetar med.

Kommunen och flera privatpersoner överklagade till mark- och miljööverdomstolen, som beviljade prövning.

Eslövs kommun förklarade att det inte går att grunda beslut på en plan som inte är antagen och därmed inte gällande.

Enligt gällande riktlinjer ska det vara 3-5 kilometer mellan grupper av vindkraftverk och 3-5 verk i grupperna. Dessa krav uppfylls inte i ansökan.

Mark- och miljööverdomstolen, som genomfört syn i Reslöv, delar kommunens åsikt att det är gällande riktlinjer som ska tillämpas.

De iakttagelser som domstolen gjort vid synen ger ytterligare stöd för att den aktuella platsen är olämplig för etablering av vindkraftverk, heter det i domen.

En anledning är olägenheter för kringboende. Överdomstolen upphäver därför mark- och miljödomstolens dom och fastställer Eslövs kommuns beslut.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler