Eslövs kommun logotyp

Nej till kameraövervakning i bussar

Länsstyrelsen avslår en ansökan om allmän kameraövervakning i Eslövs stadsbussar och i bussarna Eslöv-Hörby och Eslöv-Löberöd.
Veolia Transport Sverige ansökte om tillstånd att få bedriva allmän kameraövervakning i stadsbussarna och de bussar som trafikerar Eslöv-Hörby och Eslöv-Löberöd.

Ansökan omfattade fem fast monterade kameror med rätt att lagra bild. Ansökan omfattade även tillstånd till upptagning och lagring av ljud efter aktivering av överfallslarm.

I ansökan förklarade företaget att det inte fanns någon bra sammanställning av statistik i Eslöv, då det är svårt att utreda händelserna.

Eslöv har haft ett grovt överfall under de senaste åren och det har varit mycket stora problem med vandalisering av bussar, förklarade företaget.

Länsstyrelsen förklarar att tillstånd till övervakning kan ges om det intresset väger tyngre än den enskildes intresse av att inte bli övervakad.

Övervakning av passagerarutrymmet medför en omfattande övervakning, då den i många fall sker under hela resan och inte enbart när särskilda behov föreligger.

Länsstyrelsen anser inte att Veolia förmått visa att det på de aktuella linjerna finns ett behov av övervakning i bussarna till följd av utsatthet för brott eller andra omständigheter.

Eftersom det numera inte förekommer kontanthantering på bolagets bussar på de aktuella linjerna bedöms rånrisken som låg.

Länsstyrelsen anser att övervakningsintresset inte väger tyngre än det intrång i den enskildes personliga integritet, som övervakning innebär. Därför avslås ansökan.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler