Eslövs kommun logotyp

Nämnd vill ha säkra cykelvägar

Barn- och familjenämnden vill ha gena och trafiksäkra cykelvägar mellan nya Sallerupsområdet och Sallerupskolan i Eslöv.
Det framgår av ett yttrande över planen för ett nytt bostadsområde, Sallerup 50:20, i sydvästra Eslöv. Cirka 200 bostäder ska byggas där.

I planen reserveras ett område för skola/förskola eller bostäder. Barn och Familj förklarar att området är tillräckligt stort för att rymma en förskola för cirka 100 barn.

På Bäckdala-området intill finns också en tomt reserverad för förskola. Barn och Familj förklarar att det bara behövs en och att tomten på Sallerupsområdet är bäst.

Sallerupsskolan är den skola som eleverna inom planområdet troligen kommer att hänvisas till i första hand, förklarar nämnden.

Det är därför nödvändigt att gång- och cykelvägarna dit blir gena och trafiksäkra, skriver nämnden. Den tillstyrker förslaget till detaljplan.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler