Eslövs kommun logotyp

Nämnd tillstyrker medborgarförslag

Vård- och omsorgsnämnden är positiv till att Eslöv inför medborgarförslag. Nämnden vill också ha fungerande rutiner för synpunktshantering.
När rätten till medborgarförslag infördes i landet ingick i reglerna att förslagen skulle behandlas av kommunfullmäktige.

Detta riskerade stor påfrestning för fullmäktige och kunde ge en oproportionellt stor betydelse för vissa förslag, förklarar nämnden.

Nu kan fullmäktige överlåta till annan styrelse att ta beslut. Med denna ändring kan förslagen hanteras effektivt.

Det är dock av största vikt att bygga in en granskningsfunktion som kan laglighetspröva och sortera bort förslag som inte faller inom den kommunala kompetensen, förklarar nämnden.

Innan kommunen inför medborgarförslag är det viktigt att kommunen har fungerande rutiner för att hantera andra, redan skapade kontaktvägar med medborgarna.

Det måste först säkerställas att till exempel synpunktshanteringen fungerar, anser nämnden, som tillstyrker medborgarförslag om synpunkterna tillgodoses.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler