Eslövs kommun logotyp

Nämnd avvisar kritik mot matvagn

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ändrar inte beslutet om en tredje matvagn på Stora torg i Eslöv.
Två fastighetsägare överklagade nämndens beslut om tillfälligt bygglov för matvagnen. Ärendet ligger nu hos länsstyrelsen.

Fastighetsägarna har bland annat framfört att matvagnarna är förfulande och att verksamheten innebär illojal konkurrens.

Nämnden svarar nu att torg är platser som ska användas och ge liv till staden. Variation och mångfald gör torget attraktivt.

Att i detta sammanhang använda begreppet illojal konkurrens är inte relevant. Illojal konkurrens är att använda otillbörliga och ohederliga konkurrensåtgärder.

Nämnden förklarar också att restauranger och matvagnar har olika utbud och tillgodoser på så sätt olika önskemål.

Yttrandet skickas till länsstyrelsen.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler