Eslövs kommun logotyp

Motionskväll i kommunfullmäktige

Sex motioner behandlades vid kommunfullmäktiges sammanträde på måndagen. Fullmäktige sa ja till medborgarförslag.
Fullmäktige godkände en motion från miljöpartiet om rätten till medborgarförslag. Den rätten införs den 1 januari. Kommunstyrelsen ska upprätta nödvändiga rutiner. I beslutet ingår att en utvärdering ska genomföras i januari 2015.

En motion från nya kommunpartiet om att utreda möjligheterna för Eslövs kommun att bli en Fairtrade City, rättvisemärkt kommun, godkändes också. Kommunstyrelsen ska bland annat undersöka vilka kostnader en diplomering innebär.

Extra undervisning

Debatten blev livlig om en motion från Daniel Rhodin (FP) om stödundervisning och lovskola. Barn- och familjenämnden har redan försöksverksamhet med både extra undervisning, till exempel läxläsningshjälp, och extra lovskola.

En majoritet i fullmäktige anser att fullmäktige inte ska detaljstyra den verksamheten. Motionen ansågs besvarad med 36 röster mot 11 och en nerlagd.

En motion från centerpartiet om att bjuda in byalagen till fullmäktiges sammanträden för att presentera visioner, problem och önskningar avslogs. Dagordningen för fullmäktiges sammanträden beslutas av ordföranden i samråd med presidiet.

Gymnasieprogram

Möjligheterna att införa gymnasieingenjörsprogrammet på Bergagymnasiet ska utredas. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ska utreda förutsättningarna för ett fjärde år på teknikprogrammet. Daniel Rhodin (FP) hade motionerat om satsningen.

Miljöpartiet hade motionerat om ökat brandskydd i kommunens lägenheter vid renovering och nybyggnation. Eslövs Bostads AB hade avstyrkt med hänvisning till konkurrens- och kostnadsläget. Kommunfullmäktige beslöt med 38 röster mot 8 och 2 nerlagda att avslå motionen.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler