Eslövs kommun logotyp

Moderna lokaler ersätter Östra skolan

Östra skolan ska ersättas med moderna och funktionella lokaler. Barn- och familjenämnden tar inte ställning till var de ska byggas.
Östra skolan i Eslöv är i dåligt skick. Diskussionerna om ersättningslokaler har varit livliga och flera alternativ diskuteras.

Det första alternativet var en tillbyggnad av Källebergsskolan öster om Bergagymnasiets område. Kostnaden beräknas till 120 miljoner kronor.

Alternativet är en ombyggnad av Bergagymnasiets lokaler vid Ringsjövägen. Kostnaden för en grundskola där beräknas till 65 miljoner kronor.

Möjligheterna till en bra utemiljö är bättre vid Ringsjövägen än vid Källebergsskolan. Men stor omsorg måste läggas vid avgränsning mot vägen och Bergagymnasiet.

En fördel med Källebergsskolan är att det blir en enhet. Alternativet kräver dubbla bibliotek, elevvårdslokaler och personalrum.

Barn- och familjenämnden begär nu att Östra skolans ersätts med moderna och funktionella lokaler. Båda lösningarna tillgodoser behovet, förklarar nämnden, som inte förordar något.

Nämndens beslut var inte enhälligt. Tre ledamöter förordade en utbyggnad av Källebergsskolan och reserverade sig mot beslutet.

Ersättningslokaler för Östra skolan ska behandlas av kommunfullmäktige.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler