Eslövs kommun logotyp

Miljoner saknas till hemvården

Vård- och omsorgsnämnden i Eslöv saknar tio miljoner kronor till hemvården. Antalet vårdtimmar har ökat med nära 30 procent.
Siffrorna redovisas i nämndens delårsrapport. Ökningen av antalet vårdtimmar innebär också att nämnden behöver mer pengar 2013.

— Regionen skickar hem folk tidigare, säger ordföranden Tony Hansson. Det slår direkt mot vår verksamhet.

— Jag vet inte om regionen gör rätt nu eller tidigare. Det är en medicinsk fråga. Men regionen har ändrat förutsättningarna utan att vi fått tid att anpassa vår verksamhet.

Hemvården i Eslövs kommun har hittills i år ökat med nära 30 procent. Samtidigt har antalet vårddygn på korttidsboenden ökat med cirka 25 procent.

Ökningarna innebär en kraftig ökning av kostnaderna. Vård- och omsorgsnämnden räknar med ett underskott på 15,5 miljoner kronor i år.

Vård- och omsorgsnämnden räknar med att antalet vårdtimmar ligger kvar på den nya nivån nästa år. Det innebär att nämnden behöver större anslag i budget 2013.

Några direkta sparåtgärder med anledning av underskottet i hemvården är inte aktuella.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler