Eslövs kommun logotyp

Lund varnar för översvämningar

En kraftig utbyggnad av Gårdstånga och Flyinge kan öka risken för översvämningar. Varningen kommer från Lunds kommun.
Det är i ett yttrande över förslaget till plan för Gårdstånga-Flyinge som Lunds kommun tar upp frågan om vattenhantering.

Lunds kommun konstaterar att planen innehåller en beskrivning av förhållandena norr om Kävlingeån, med en viss betoning på översvämningsrisk.

Det finns dock skäl att även uppmärksamma förhållandena söder om ån, i Lunds kommun. Låglänta delar där är idag ofta drabbades av översvämningar.

Det innebär att restriktioner krävs för ytterligare bebyggelse, liksom översyn av dikesföretag och nya lösningar för dagvattenhantering.

En åtgärd är att anlägga dagvattendammar, en annan att avstå från utbyggnad i låglänta områden, där ny bebyggelse kan påverka befintlig som finns i låglänta områden.

Lunds kommun föreslår att Eslöv och Lund gemensamt utreder förutsättningar och åtgärdsbehov för att inte överbelasta Kävlingeån.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler