Eslövs kommun logotyp

Lex Sarah ska ge ökad kvalitet

Lex Sarah har blivit en viktig del i Vård och Omsorgs kvalitetsarbete. Arbetsutskottet fick på måndagen en första rapport och beslöt att skicka ett ärende till socialstyrelsen.
Socialstyrelsen antog förra året nya riktlinjer för hur Lex Sarah-anmälningar ska hanteras. Rapporter om allvarliga missförhållanden ska liksom tidigare gå till socialstyrelsen.

Nyheten är att rapporter om missförhållanden, en ny nivå i lagen som tidigare behandlades på enheterna, ska utredas av förvaltningen och därefter behandlas av politikerna.

Vård- och omsorgsnämnden fick på måndagen en rapport om den nya modellen och behandlade fem ärenden.

Ett ärende angående felaktigt bemötande skickas vidare till socialstyrelsen. Den person som rapporten gällde arbetar inte längre inom vården.

Fyra ärenden förklarades avslutade. De handlande om försenad hemtjänst, våld mellan brukare, missat inköp av hygienprodukt och en kvinna som glömdes på en toalett.

Arbetet i Eslöv med Lex Sarah enligt den nya modellen inleddes i mars med utbildning av de anställda. Samtidigt uppmanades de att hellre rapportera än låta bli.

Resultatet har hittills blivit 50-talet rapporter. Alla rapporter utreds vid Vård och Omsorg. För att klara den stora mängden ska extra resurser sättas in och målet är balans inom tre månader.

Utredningarna har i flera fall redan gett underlag för nya riktlinjer. Målsättningen är att misstag inte ska upprepas.

— Det är ett fantastiskt material med fallbeskrivningar som vi får in, säger kvalitetscontroller Per-Olof Frick. Vi har konkreta underlag för diskussioner vid träffar med enhetscheferna.

Materialet används också vid arbetsplatsträffar, både inom äldreomsorgen och lagen om stöd och service.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler