Eslövs kommun logotyp

Länsstyrelse vill ha riskbedömning

Länsstyrelsen i Skåne vill att detaljplanen för hotell på Joel Sallius plats i Eslöv kompletteras med en riskbedömning.
Området ligger i nära anslutning till södra stambanan, förklarar styrelsen. Att bygga ett hotell i anslutning till södra stambanans högtrafikerade nät ställer stora krav på riskbedömning och bullerskydd.

Södra stambanan trafikeras av ett stort antal farliga godstransporter, fortsätter styrelsen. Kommunen bör utreda vilka risker som föreligger inom planområdet samt hur dessa påverkar det planerade hotellet.

I bedömningen ska också ingå vilka eventuella åtgärder som krävs för att riskerna ska ligga inom acceptabla nivåer för ett hotell. Länsstyrelsen vill också ha en bullerutredning och redovisning av eventuella åtgärder mot buller.

Länsstyrelsen delar kommunens uppfattning att det ska vara fri sikt från Södergatan mot Medborgarhuset. Därför vill styrelsen att byggrättens utbredning i detaljplanen begränsas. Den vill också ha en bedömning hur Medborgarhuset påverkas av den planerade byggnationen.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler