Eslövs kommun logotyp

Länsstyrelsen vill skydda byggnad

Länsstyrelsen vill ha ett ökat skydd av delar av den gamla spritfabriken i Eslöv. Begäran framförs i ett yttrande över förslaget till detaljplan.
I förslaget till detaljplan ingår byggrätt för cirka 80-100 bostäder genom ombyggnad av tidigare spritfabriken och en ny byggnad med högst åtta våningar.

Delar av den tidigare spritfabriken ska bevaras. Men länsstyrelsen anser att det är svårt att se hur upplevelsen av kulturmiljön påverkas.

Länsstyrelsen ser positivt på planens grundintention att bevara den äldre industribebyggelsen. Men planens bestämmelser behöver bli tydligare.

Inga planbestämmelser reglerar utformningen av de nya byggnaderna, förklarar styrelsen. Den vill ha klarare regler vad som ska bevaras.

I den antikvariska förundersökningen föreslås en rad åtgärder för att säkra de kulturhistoriska värdena. Vissa av dessa kan med fördel användas i q-bestämmelser, skriver styrelsen.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler