Eslövs kommun logotyp

Länsstyrelsen vill ha vindkraftsanalys

Länsstyrelsen i Skåne vill ha en bättre analys av vilka konflikter en fortsatt utbyggnad av vindkraften i Eslövs kommun kan orsaka.
Det framgår av yttrandet över förslaget till ny plan för vindkraft i Eslövs kommun. I planen redovisas 22 områden som kan användas för vindkraftverk.

Länsstyrelsen anser att konsekvenserna av föreslagna områden för vindkraft är bristfälligt beskrivna i miljökonsekvensbeskrivningen.

De konflikter om markanvändningen som kan uppstå analyseras inte närmare och det är därför svårt att förutse vilken vindkraftsutbyggnad som faktiskt blir möjlig.

En annan konflikt är fyra vindkraftsområden i Eslövs kommun mycket nära gränsen till Kävlinge kommun. Kävlinge har sagt nej till områdena.

Länsstyrelsen konstaterar att Eslöv motivet sitt ställningstagande och att föreslagen vindkraft inte står i konflikt med den markanvändning Kävlinge föreslår i sin översiktsplats.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler