Eslövs kommun logotyp

Länsstyrelsen upphäver nej till uterum

Länsstyrelsen upphäver miljö- och samhällsbyggnadsnämndens nej till åtta uterum vid Trollenäsvägen i Eslöv.
Götenehus AB har ansökt om bygglov för uterum på fastigheterna Slätten 1-8 på Elvkullen-området i nordvästra Eslöv.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden avslog ansökan och redovisade flera skäl för beslutet. Byggrätten på sex av tomterna är redan fullt utnyttjad.

Nämnden förklarade också att byggnadernas huvudkropp, putsfasad och fönstersättning skulle döljas av uterummen och beröva husen sin karaktär och helhetsverkan.

Beslutet överklagades till länsstyrelsen, som nu har upphävt nämndens nej till bygglov och skickat ärendet tillbaka till nämnden.

Länsstyrelsen konstaterar att byggrätten, med uterum, överskrids på sex av tomterna men anser att det handlar om mindre avvikelse.

Styrelsen anser också att uterummen är utformade och placerades på ett sätt som får anses lämpligt med hänsyn till stadsbilden och ger en godtagbar helhetsverkan.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler