Eslövs kommun logotyp

Länsstyrelse kritisk mot utbyggnad

Länsstyrelsen i Skåne har en rad kritiska synpunkter på översiktsplanen för Gårdstånga och Flyinge.
Eslövs kommun har tagit fram planförslaget eftersom det antas bli ett ökat bebyggelsetryck när forskningsanläggningen ESS byggs i områdets direkta närhet.

Men länsstyrelsen anser att det allmänna intresset av en kraftig utbyggnad i Flyinge och Gårdstånga inte är tillräckligt stort för att motivera intrånget på till exempel jordbruksmark.

Länsstyrelsen konstaterar också att flera av de områden som är aktuella för bostäder och industrier är utredningsområden.

Det ska vara utrett om ett område är lämpligt för till exempel bostäder när det presenteras i en översiktsplan, anser styrelsen.

Styrelsen efterlyser bättre motivering av utbyggnadsgraden. Den vill också att de föreslagna områdena etappindelas, så att det inte blir en spridd bebyggelse och ökat bilberoende.

Länsstyrelsen vill dessutom ha utredningar om bullerstörningar från E22, om hästverksamhet skadar vattenskyddsområden och om kollektivtrafik.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler