Eslövs kommun logotyp

Länsstyrelse begär kulturredovisning

Länsstyrelsen i Skåne vill ha en redovisning av hur en utbyggnad i sydvästra Eslöv påverkar riksintresset för kulturmiljövården.
Begäran framförs i ett yttrande över detaljplanen för bostäder på del av Sallerup 50:20, norr om Västra Sallerups by. Mellan byn och det nya området blir det en frizon.

I förslaget till detaljplan ingår att en befintlig gård på området delvis kan rivas. Då går det att utforma en bra förskolemiljö där.

Länsstyrelsen förklarar nu att kommunen bör beskrivna de kulturhistoriska värdena för den bebyggelse som ska rivas. Att den är i behov av renovering kan inte vara enda skälet.

Styrelsen vill ha en saklig genomgång av de värden som finns på platsen samt en grundlig genomgång av hur dessa värden påverkas av att byggnader rivs och av ny bebyggelse.

I övrigt har länsstyrelsen inga invändningar. Den konstaterar att detaljplanen är i linje med översiktsplanen, som anger att marken ska användas för bostäder.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler