Eslövs kommun logotyp

Lågt betyg på förtroende-påverkan

Eslövsborna sätter lågt betyg på förtroende och påverkan i Statistiska centralbyråns stora medborgarundersökning.
Undersökningen genomfördes i mars-maj. Enkäten skickades ut till 1000 personer bosatta i kommunen och 503 svarade.

En del i undersökningen handlar om inflytande. Kommunerna får lågt betyg på det området och Eslöv är inte något undantag.

Det är framförallt de delar som gäller påverkan och förtroende som medborgarna är mindre nöjda med.

Invånarnas möjlighet att påverka politikerna får betyget 3,9 på en tiogradig skala, med tio som mycket bra.

4,0 blir betyget på invånarnas möjligheter att påverka inom de kommunala verksamheterna och 4,4 i vilken utsträckning egna åsikter finns representerade bland kommunens partier.

Eslövsborna sätter betyget 4,9 både på hur kommunens politiker och hur kommunens högre tjänstemän arbetar för kommunens bästa.

Möjligheterna att komma i kontakt med kommunens politiker får betyget 4,7 och tillgången till information om kommunen och dess verksamheter 5,9.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler