Eslövs kommun logotyp

Lägre hastigheter i tätorterna

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden vill ha lägre hastigheter i tätorterna. Sänkningen av hastighetsgränser genomföras successivt.
Nämnden godkände vid senaste sammanträdet en hastighetsplan. Den anger inriktningen för hastighetsgränser i tätorterna i kommunen.

Något slutdatum när åtgärderna ska vara genomförda finns inte. Byarna är prioriterade och Eslövs tätort ligger ganska sent. Anledningen är kostnaderna för nya skyltar och ombyggnader där.

Inriktningen är 60 kilometer på vägar där det är stora avstånd mellan korsningarna samt separata vägar för gående och cyklister, 40 kilometer för gator med gångbanor och 30 kilometer på bostadsgator och centrumgator.

I planen ingår att hastighetsbegränsningen 30 kilometer vid förskolor och skolor ska vara kvar. Inriktningen innebär sänkt hastighetsgräns för åtskilliga gator. En del in- och utfartsleder får höjd hastighetsgräns.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler