Eslövs kommun logotyp

Kontorshus kan byggas om till hotell

Eslöv kan få ett nytt hotell i östra delen av tätorten. Möjligheterna att bygga om kontor till hotell ska prövas genom en detaljplan.
Polentus Fastighets AB, som äger ett kontorshus vid Trehäradsvägen i Eslöv, har framfört önskemål om att detaljplanen för Domherren 3 ändras.

Anledningen är att bolaget planerar att bygga om befintlig kontorsbyggnad till hotell/pensionat/vandrarhem med 36 bäddar samt lokal för frukostbuffé.

Detaljplanen för fastigheten och omgivande områden medger endast industriverksamhet. En ny plan krävs för ett permanent hotell. Planen kan vara klar till hösten.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslöt på tisdagen att uppdra åt miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att genom detaljplan pröva möjligheten till hotellverksamhet på fastigheten Domherren 3.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler