Eslövs kommun logotyp

Kärråkra byggs om till demenscenter

Kärråkra kan bli Eslövs demenscenter med 56 boendeplatser och personal med speciell kompetens inom demensvården.
Vård- och omsorgsnämnden godkände vid senaste sammanträdet att ombyggnaden av Kärråkra utökas. Ärendet går vidare till kommunstyrelsen.

Första etappen av en stor ombyggnad av Kärråkra pågår. I februari ska 14 platser för personer med demensproblematik vara klara.

Den andra etappen startar direkt och ger ytterligare 14 platser. När den är klar till sommaren kan personer med demensproblematik flytta från andra boenden till Kärråkra.

I Kärråkra finns också lokaler för korttidsboende. Det nya förslaget innebär att även de lokalerna byggs om för demensvård.

Med en sådan ombyggnad kan Eslöv få ett demenscenter med specifik kompetens inom demensvården. Totalt blir det 56 boendeplatser.

I förslaget ingår också att dagverksamheten flyttas till Kärråkra. Då finns all samlad kompetens om demenssjukdomar på ett ställe.

En förutsättning är att det finns andra lokaler för korttidsboende. Utredning om alternativa lokaler pågår och ska vara klar i januari.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler