Eslövs kommun logotyp

Ja till vindkraftverk vid Örtofta

Sex vindkraftverk kan uppföras vid Örtofta om bullret vid samtliga bostäder inte överskrider 40 decibel.
Det anser miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Eslöv. Ansökan om vindkraftsparken ska behandlas av länsstyrelsen.

Diskussionerna om en vindkraftspark vid Örtofta har pågått i över fem år. Mark- och miljödomstolen har behandlat ett överklagande.

Därefter har ansökan justerats på några punkter. En är att parken ska uppföras i etapper, först fyra verk och därefter två.

Innan de två sista verken byggs ska ett befintligt verk på fastigheten Viderup 1:7 tas ur drift. Sökanden vill också ha en flyttmån om 50 meter.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden tillstyrker ansökan men säger nej till flyttmån. Om verk flyttas blir det ingen enhetlig grupp.

Nämnden kräver också att ljudnivån på högst 40 decibel ska gälla vid samtliga bostäder. Sökanden har inte visat att det är möjligt.

Yttrandet godkändes med tio röster mot en. Sverigedemokraten yrkade avslag på ansökan.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler