Eslövs kommun logotyp

Ja till skattehöjning med 50 öre

Skatten i Eslöv höjs med 50 öre till 20:24 vid årsskiftet. Kommunfullmäktige sa ja till den nya skattesatsen utan omröstning.
Fyra olika skatteförslag, från oförändrad skatt till höjning med 65 öre, presenterades vid fullmäktigemötet.

— I budgetprocessen såg vi att resurserna var bristfälliga. Flera nämnder har redan stora underskott, förklarade Cecilia Lind (S) och föreslog skattehöjning med 50 öre.

— Det är olyckligt och dumt att göra avfall på det ekonomiska målet. Alternativet till att öka skatten är att spara. Det innebär sämre service till våra medborgare, sa Henrik Wöhlecke (M).

— Vi vill behålla den skattesats Eslöv har. Det finns möjlighet att effektivisera. En låg skatt ger attraktionskraft, sa Annette Linander (C).

— Det är i huvudsak ett bra budgetförslag som majoriteten har lagt. Skattehöjningen på 50 öre behövs, sa Daniel Rhodin (FP).

— I vårt program har vi sagt att skatten inte ska höjas. Men verkligheten kan komma ifatt ett program. En höjning med 50 öre behövs, sa Bertil Jönsson (NKE).

— Vi är övertygade om att 50 öre inte är tillräckligt. En höjning med 65 öre ger åtta miljoner extra till skolan, sa Håkan Svensson-Sixbo (V).

— Vi vill höja skatten med 60 öre till 20:34 och lägga största delen av extrapengarna på skolan, sa Hans-Ove Lunde (KD).

Sverigedemokraterna yrkade att skatten skulle vara oförändrad medan miljöpartiet de gröna yrkade höjning med 65 öre.

Kommunfullmäktige tog efter en fem timmar lång budgetdebatt beslut om att höja skatten med 50 öre. Socialdemokraternas och moderaternas förslag till budget godkändes.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler