Eslövs kommun logotyp

Ja till ny renhållningstaxa i Eslöv

Sophämtningen i Eslövs kommun blir dyrare den 1 februari 2013. Kommunfullmäktige sa ja till den nya renhållningstaxan.
Anledningen till att taxan behandlades nu är satsningen på fastighetsnära insamling av återvinningsmaterial. Hushållen får två tunnor med totalt åtta fack.

För många hushåll innebär den nya taxan en höjning med cirka 30 procent. En- och tvåbostadshus får en grundavgift på 1 126 kronor och en rörlig avgift på 1 855 kronor.

— Det är en kvalitetshöjande åtgärd för att spara jordklotet för framtida generationer, sa kommunalrådet Cecilia Lind om den fastighetsnära insamlingen.

En anledning till att avgifterna höjs är att det blir fler hämtningar, 39 mot 26 per år. En annan anledning är att Merabs kostnad för insamling ökar med 13 miljoner.

— Hanteringen av det brännbara avfallet kostar 850 kronor per ton, sa Cecilia Lind. För matavfallet är kostnaden 650 kronor per ton.

— Vi får en extremt fin service och slipper att åka till återvinningsstationerna, sa Peter Melinder om fastighetsnära insamling.

Miljöpartiet och Sverigedemokraterna yrkade återremiss. Sverigedemokraterna och Nya kommunpartiet ville ha en annan konstruktion av taxan och Miljöpartiet lägre avgifter.

I omröstningen ville tolv politiker skicka tillbaka ärendet till kommunstyrelsen. Det räckte inte för en minoritetsåterremiss. Förslaget till ny taxa godkändes.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler