Eslövs kommun logotyp

Ja till hotell på Joel Sallius plats

Kommunstyrelsens arbetsutskott i Eslöv säger ja till planförslaget att bygga ett hotell i fyra våningar i den norra delen av Joel Sallius plats. Utskottet tog upp ärendet vid sitt sammanträde i tisdags.
I juni förra året gav kommunstyrelsens arbetsutskott miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram en detaljplan som medger ett hotellbygge på Joel Sallius plats. Planförslaget som utskottet i tisdags tog del av innebär att ett hotell i fyra våningar med maximal yta av 3300 kvadratmeter kan placerat i den norra diagonala halvan av kvarteret.

Vackraste i staden 
Joel Sallius plats utgör ett obebyggt kvarter som ligger i kanten av ett område som ur bebyggelsesynpunkt är ett av de intressantaste och vackraste i staden, menar kommunstyrelsens arbetsutskott.

Platsen som sådan innehåller idag en städsegrön trädrad som skärm mot järnvägen och parkering i öster, en mindre upphöjd och stensatt plats framför Medborgarhuset, några parkeringsplatser vid Malmöhusen och en i övrig odefinierad park eller grönyta med något enstaka större träd. Ur denna synpunkt är platsen lämpad för att bidra med ytterligare ett steg i stadens bebyggelseutveckling, menar kommunstyrelsens arbetsutskott.

Släpper inte sitt ägande
Det är dock mycket viktigt, menar utskottet, att när platsen ska bebyggas så ska detta göras med en "stor tydlighet angående platsens bebyggelsevärden". Kommunen bör därför kvarstå som markägare tills dess att kommunen förvissat sig om att den nya byggnationen uppfyller platsens krav. Detta är viktigt, menar Cecilia Lind (S), kommunalråd i Eslöv.

– Joel Sallius plats och hela dess omgivning är en alldeles speciell plats i Eslöv och därför ska kommunen heller inte släppa sitt ägande förrän vi vet exakt vad vi får för byggnation på platsen, konstaterar Cecilia Lind.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler