Eslövs kommun logotyp

Ja till förtätning vid spritfabriken

Tillåt en förtätning med nya bostäder och centrumverksamhet men bevara de karaktärsbärande byggnadsdelar. Nu har också kommunstyrelsens arbetsutskott sagt ja till det planförslag som lagts fram för den gamla spritfabriken på Ystadsvägen.
Det är Miljö och Samhällsbyggnad som har tagit fram förslaget till ny detaljplan för området, kvarteret heter Örnen 4, norr om Trehäradsvägen och mellan Ystadsvägen och industrispåret. På området där den gamla spritfabriken ligger ska det enligt förslaget bli bostäder och centrumverksamhet, totalt 12 000 kvadratmeter. Maximalt åtta våningar är tillåtna.

Bostad vid järnvägen 
I förslaget ingår bestämmelser om bevarande, som innebär att den kulturhistoriskt värdefulla spritfabriken delvis kan vara kvar. Planen möjliggör utveckling av en central del av Eslöv genom tillägg av bostäder i närheten av järnvägsstationen.

För mjölkpulvertillverkning
Spritfabriken är en äldre industribyggnad i en till tre våningar i rött tegel. Byggnaden uppfördes ursprungligen som fabrik för mjölkpulvertillverkning men byggdes efter 1910 om till Skånsk Spritförädling.

Kommunen anser att hela spritfabriken är av stort kulturhistoriskt värde. Det har dock visat sig att vissa delar av bebyggelsen är i dåligt skick och kan troligen inte bevaras för en exploatering. Vissa karaktärsbärande byggnadsdelar kan dock bevaras och ska så också göras.

Diskuterats livligt
Spritfabrikens framtid har diskuterats livligt de senaste åren. Eslövs kommuns beslut om rivning upphävdes tidigare av länsstyrelsen.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler