Eslövs kommun logotyp

Ja till bostäder i hotellfastigheten

Länsstyrelsen avslår överklagandet av detaljplanen som medger bostäder i hotellfastigheten vid Stora torg i Eslöv.
Hotellfastigheten får enligt den gamla planen användas för hotell och handel. Den nya planen medger även bostäder, dock inte i gatuplanet.

Fyra överklaganden kom in efter miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut. Tre av dessa avvisas eftersom de som överklagat inte är sakägare.

I det fjärde överklagandet framfördes kritik mot bland annat hur samrådet genomförts och att trappan inte ingick i detaljplanen.

Länsstyrelsen förklarar att kommunen har motiverat avgränsningen av planen på planmässiga grunder. Trappan kommer att behandlas i bygglovsskedet.

Styrelsen har tidigare gjort bedömningen att detaljplanen inte strider mot de allmänna intressena i området.

Inte heller i övrigt har det i överklagandet framkommit någon sådan formell brist som ger stöd för att planen ska upphävas. Även en anmälan om jäv avvisas.

Länsstyrelsen avslutar med att det inte finns anledning att upphäva planbeslutet och avslår därför överklagandet.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler