Eslövs kommun logotyp

Inspektion vill ha bättre studieresultat

Det är angeläget att Eslövs kommun fortsätter vidta åtgärder för att förbättra studieresultaten. Det anser Skolinspektionen efter vinterns tillsyn.
Skolinspektionen konstaterar att kunskapsresultaten i Eslövs skolor sjunkit något de senaste fem åren. Men variationen mellan skolorna är stor.

Inspektionen förklarar att skolorna bedriver ett systematiskt och målinriktat värdegrundsarbete. Elever och personal vittnar om att det överlag rådet ett gott klimat och en trygg lärmiljö på de allra flesta skolorna.

Ett av kraven i rapporten är att arbetet med uppföljning och utveckling av utbildningen ska förbättras. Skolinspektionen vill också ha likvärdig utbildning i fritidshemmen och snabbare utredningar av anmälningar.

Skolinspektionens beslut

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler