Eslövs kommun logotyp

Ingen utredning om vilda fåglar

Eslövs kommun behöver inte utreda åtgärder mot vilda fåglar i området kring kyrkan. Miljödomstolen bifaller kommunens överklagande.
En fastighetsägare begärde våren 2010 att träd skulle beskära så att fåglar inte kunde häcka där. Råkorna och deras spillning kan aldrig få en positiv effekt, förklarade han.

Miljöavdelningen gjorde en inspektion i området och konstaterade att det förekom nedsmutsning. Men den och ljudet från fåglarna ansågs inte skadlig för människors hälsa.

Det beslutet överklagades till länsstyrelsen, som upphävde kommunens beslut. Styrelsen förklarade att det inte var klarlagt om det förelåg olägenhet för människors hälsa.

Det beslutet överklagades av Miljö och Samhällsbyggnad, som förklarade att någon vidare utredning inte behövs. Inspektionen genomfördes i direkt anslutning till klagomålet.

Miljödomstolen har nu beslutat att bifalla kommunens överklagande och upphäva länsstyrelsens beslut.

Domstolen konstaterar att tillsynsbesök genomförts både på våren, när klagomålen framfördes, och på senhösten av länsstyrelsen.

Det finns ingen anledning att vidare utreda situationen utifrån de förutsättningar som finns i dag, anser domstolen och skickar ärendet tillbaka till länsstyrelsen.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler