Eslövs kommun logotyp

Ifrågasätter stopp för biltrafik

Kommunstyrelsens arbetsutskott ifrågasätter ett stopp för biltrafik i korsningen Norregatan-Landskronajärnvägen i centrala Eslöv.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har presenterat ett planförslag för gång- och cykeltunnel under järnvägen vid Norregatan.

Förslaget innebär att korsningen stängs för biltrafik. Detaljplanen ingår i förberedelserna för pågatågstrafik Eslöv-Marieholm-Teckomatorp.

Norregatan har en historisk betydelse som infartsväg och mötesplats och en bebyggelse som är omslutande och välkomnande, förklarar kommunstyrelsens arbetsutskott i ett yttrande.

Planförslaget medför att endast gång- och cykeltrafik i framtiden blir möjlig genom tilltänkt tunnel, heter det vidare.

Att klippa av fungerande och för stadens tydlighet viktiga sträckningar kan ge sår i staden. En huvudgata som plötsligt övergår i en gång- och cykeltunnel riskerar att utformas på ett sätt som är ogynnsamt för stadens helhet.

Kommunstyrelsens arbetsutskott vill ha en plan som medger tunnel för bilister, cyklister och gående. Det innebär inte att det måste bli en biltunnel under järnvägen.

Arbetsutskottet vill också ha en redovisning varför det behövs en tunnel under järnvägen och en ekonomisk konsekvensbeskrivning.

Ett beslut om tunnelns utformning kan komma i början av hösten. Då ska Eslövs kommun och Trafikverket teckna avtal om satsningen på Marieholmsbanan.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler