Eslövs kommun logotyp

Högt betyg till grundsärskolan i Eslöv

Grundsärskolan Bredablicksskolan i Eslöv får högt betyg av Skolinspektionen efter vårens tillsyn. Inspektionen gav en anmärkning.
Skolinspektionen besökte i början av februari Bredablickskolan som en del i tillsynen av samtliga skolenheter i Eslövs kommun.

I beslutet efter inspektionen heter det att skolan bedriver en verksamhet som i allt väsentligt uppfyller kraven enligt författningarna.

Så gott som alla elever i grundsärskolan får betyget godkänt eller högre i de olika ämnena.

I det närmaste samtliga lärare har förutom lärarutbildning också speciallärarutbildning eller specialpedagogutbildning.

Undervisningen utgår från de nationella kunskapsmålen och är i hög grad anpassad till elevernas behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande.

Skolans arbete för att förebygga och förhindra kränkande behandling är aktivt och ger goda resultat i form av att flertalet elever trivs och känner sig trygga.

Bredablicksskolan och Norrevångsskolan har en viss samverkan. Skolinspektionen betonar att den behöver inriktas mot en större förståelse för olikheter.

I beslutet finns en enda anmärkning. Eleverna har i praktiken inflytande över utbildningen men utformningen av det inflytandet anges inte i planeringen av verksamheten.

Skolinspektionen vill att den bristen rättas till före den 11 juni. Någon uppföljning är inte aktuell utan ärendet avslutas.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler