Eslövs kommun logotyp

Högre avgifter för renhållning

Slamtömning, hämtning av grovavfall och tömning av slutna tankar blir dyrare från årsskiftet. Taxorna ska behandlas av kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige i Eslöv godkände redan i våras avgifterna för sophämtning. Anledningen var satsningen på fyrfackskärl.

Nu har Mellanskånes Renhållnings AB tagit fram förslag till övriga renhållningsavgifter. En ändring är att avgiften för grovavfall höjs från 355 till 550 kronor.

Avgiften för slamtömning av trekammarbrunn höjs från 991 till 1 200 kronor för högst tre kubikmeter. Dessutom införs en avgift på 900 kronor för avvattning.

Avgiften för tömning av sluten tank höjs från 1 116 till 1 200 kronor. Om det finns akut behov av tömning, inom fem dagar, är avgiften 1 300 kronor.

En avgift kommer att sänkas från årsskiftet. Det är hämtning av avfall från fettavskiljare, som sänks från 2 341 till 1 875 kronor för två kubikmeter. Anledningen är att avfallet kan säljas.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden tillstyrkte förslaget om nya avgifter vid senaste sammanträdet.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler