Eslövs kommun logotyp

Hög andel unga i Eslövs kommun

Eslöv har en hög andel unga, 0-17 år, jämfört med både landet och länet. Det framgår av Statistiska centralbyråns årsredovisning.
Statistiska centralbyrån har presenterat en rad kommunala jämförelsetal. Till grund för talen finns folkmängden vid årsskiftet.

Eslövs kommun hade då 31 728 invånare. Av dessa var 50,3 procent män och 49,7 procent kvinnor. I både riket och länet är det en majoritet kvinnor.

I Eslövs kommun är 22,1 procent av invånarna mellan 0 och 17 år, 60,1 procent 18-64 år och 17,8 procent 65 år och äldre.

I hela riket och i länet är andelen ungdomar 20 procent. Samtidigt har Eslöv en lägre andel personer 65 år och äldre än både riket och länet.

Medelåldern i Eslövs kommun var vid årsskiftet 40,3 år. Det kan genomföras med 40,9 år i länet och 41,1 år i hela landet.

19 procent av de som bor i Eslövs kommun har utländsk bakgrund och 14,4 procent är födda i ett annat land.

Även där ligger Eslöv under riks- och länsgenomsnitten. I hela landet har 19,6 procent av invånarna utländsk bakgrund och 15,1 procent är födda i annat land.

Av statistiken framgår också att 36,8 procent av de boende i Eslövs kommun är gifta och 8,9 procent är skilda.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler