Eslövs kommun logotyp

Granskning av översiktsplanen

Eslövs kommuns nämnder ska granska om delar av översiktsplanen från 2002 inte längre är aktuella.
Översiktsplanen är ett dokument som styr hur mark i kommunen ska användas. Där finns också riktlinjer för hur orterna ska utvecklas.

Eslövs nuvarande översiktsplan antogs 2002. Därefter har kommunen tagit fram fördjupade översiktsplaner för flera delområden, bland annat västra och östra Eslöv.

Kommunen ska en gång vart fjärde år pröva om översiktsplanen fortfarande är aktuell. En sådan prövning kan vara första steget mot en helt ny plan.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslöt på tisdagen att nämnderna ska redovisa synpunkter på gällande plan, med avseende på aktualitet.

Nämndernas granskning ska vara avslutad den 30 september.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler