Eslövs kommun logotyp

Gott om mark för nya bostäder

Eslövs kommun har gott om mark för nya bostäder. Undantagen är Flyinge, Harlösa och Örtofta, där det saknas kommunal markreserv.
Det framgår av en redovisning till kommunstyrelsen, sedan Bertil Jönsson (NKE) motionerat om tomter i tätorterna utanför centralorten Eslöv.

I Billinge finns färdiga tomter. I Stockamöllan finns planlagd mark och det kan snabbt bli fyra tomter där. I Stehag finns ett stort privat område med tomter.

I Hurva finns detaljplanelagd mark och möjlighet att skapa färdiga tomter när efterfrågan ökar. I Kungshult finns en markreserv och planarbete kan starta nästa år.

I Löberöd finns mycket god tillgång till tomter. I Harlösa pågår diskussioner om markbyte, vilket kan ge flera tomter. Men först krävs en detaljplan.

För Flyinge och Gårdstånga pågår arbetet med en fördjupad översiktsplan. Men det finns ingen kommunal markreserv för bostäder i Flyinge.

Mark för bostäder saknas också i Örtofta-Väggarp. I Marieholm finns färdiga tomter, planberedskap för bostäder och stor markreserv.

Kommunstyrelsen anser att motionen är besvarad. Ärendet går nu vidare till fullmäktige.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler