Eslövs kommun logotyp

God kvalitet i enskilda förskolor

Verksamheten i de fristående förskolorna i Eslövs kommun har god kvalitet. Men det finns några punkter som behöver förbättras.
Det framgår av Barn och Familjs tillsyn under september och oktober. Förskolorna ska komma med svar senast vid årsskiftet.

Flera enskilda förskolor får anmärkning på att deras planer mot diskriminering och kränkande behandling inte uppfyller skollagens krav.

Några av förskolorna behöver utveckla det systematiska kvalitetsarbetet för att uppfylla skollagens krav.

En verksamhet får föreläggande att se över vikariesituationen, så att omsorg kan erbjudas alla vardagar i enlighet med skollagen.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler