Eslövs kommun logotyp

Framtidsplan får både ros och ris

Den planerade utbyggnaden av Gårdstånga och Flyinge får både ris och ros i de yttranden som skickats in.
Kritiken gäller främst den planerade utbyggnaden av Flyinge. Flera markägare är starkt kritiska mot utbyggnadsplanerna.

Det är felaktigt, olyckligt och missvisande att reservera så stora områden för bebyggelse av villaområden som planförslaget innebär, heter det i ett yttrande.

Vi anser att det allra bästa för miljön vore att låta Flyinge förbli som det är och istället vid behov bygga ut centralorten Eslöv.

Planerna på utbyggnad får ett mer positivt mottagande i Gårdstånga. Där föreslår ett par markägare att fler områden i Gårdstånga och Getinge ska ingå.

I förslaget till översiktsplan för Flyinge och Gårdstånga ingår också att göra Kävlingeåns dalgång till ett mer tillgängligt rekreationsområde.

Region Skåne anser att det är positivt. Genom att knyta mindre grönområden till en regional struktur ökar deras värde för rekreation och biologisk mångfald.

En markägare i området är negativ till planerna. Fler människor i området kommer att allvarligt störa möjligheterna för viltet att utvecklas, heter det i yttrandet.

De i dag stora flockarna av olika slags andfåglar som uppehåller sig vid ån kommer att störas av ideliga besök av människor och hundar.

Region Skåne tar också upp kollektivtrafiken och föreslår att planen ska kompletteras med en trafikutredning.

Det är inte rimligt att både satsa på en ny busslinje Flyinge-Gårdstånga-Lund och en motorvägshållplats i Gårdstånga, förklarar regionen.

Om kommunen fortsatt tror på en ny busslinje bör planeringen av motorvägshållplatsen hållas vilande.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler