Eslövs kommun logotyp

Flyinge ängar kan bli naturreservat

Flyinge ängar mellan samhället och Kävlingeån kan bli naturreservat. Länsstyrelsen har tagit fram förslag till beslut och skötselplan.
Flyinge ängar omfattar fastigheterna Östra Gårdstånga 2:15, 8:22, 10:1 och 16:3 samt Flyinge 6:7 och 22:40.

Området kulturhistoriska värden ligger i att största delen av marken har utnyttjats för bete och foderproduktion under mycket lång tid.

Vegetationen karaktäriseras av torrängar och torra hedar på de sandiga områdena. Vid ån finns både våtängar och fuktängar.

Området har höga naturvärden. Där finns också ett rikt fågelliv med ett stort antal häckande vadare och änder.

Länsstyrelsen vill att området blir naturreservat för att långsiktigt bevara biologisk mångfald och att vårda och bevara värdefulla naturmiljöer.

Dessutom vill länsstyrelsen återställa eller nyskapa naturmiljöer för skyddsvärda arter. I det arbetet ingår åtgärder för att strandängarna ska vara blötare längre tid på försommaren.

I förslaget ingår också att mindre dammar ska anläggas för att skapa förutsättningar för etablering av strandpadda. Dessutom ska röjning genomföras på en del platser.

Förslaget om naturreservat har skickats ut till ägare och nyttjanderättsinnehavare för yttrande.

Länsstyrelsens förslag

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler