Eslövs kommun logotyp

Fler bostäder på nytt Sallerupsområde

Kommunstyrelsens arbetsutskott tillstyrker att bostadsytan ökar på det planerade Sallerupsområdet i sydvästra Eslöv.
Detaljplanen för Sallerup 50:20 är en av fyra planer för utbyggnaden i sydvästra Eslöv. Samråd genomfördes 2007.

Efter samrådet har planen justerats så att det kan bli mer bostadsyta på området. En ändring är att trevåningshus är tillåtna på en del av området.

En annan ändring är att planerade bostäder vid vägen mot Remmarlöv utgått ur planen. Istället föreslås parkmark där.

Kommunstyrelsens arbetsutskott vill ha en motivering till den ändringen. Dessutom vill utskottet ha en ekonomisk konsekvensanalys.

Centerpartiet deltog inte i utskottets beslut om yttrandet. Detaljplanen ska närmast behandlas av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler