Eslövs kommun logotyp

Fairyhill blir inte byggnadsminne

Mangårdsbyggnaden på gården Fairyhill vid Stehag blir inte byggnadsminne. Länsstyrelsen avslår ansökan.
Fairyhill är en särskilt värdefull miljö enligt länsstyrelsens kulturmiljöprogram. Hösten förra året fick styrelsen en ansökan om byggnadsminnesförklaring av mangårdsbyggnaden.

Mangårdsbyggnaden började, enligt uppgift, byggas 1843 och är en envåningsbyggnad med tvärställda motbyggda tvåvåningsflyglar. Byggnaden är putsad och har rött tegeltak.

Byggnaden är i mycket dåligt skick både exteriört och interiört. Verandan och delar av den fasta inredningen är utriven. Eslövs kommun beviljade rivningslov 2008.

Länsstyrelsen förklarar nu att mangårdsbyggnaden ingår i en gårdsanläggning, där övriga byggnader används som en del i jordbruksföretaget.

En byggnadsminnesförklaring av enbart en del av gårdsanläggningen är inte kulturhistoriskt motiverat. Övriga byggnader är ombyggda för att fungera i ett modernt jordbruk.

Mangårdsbyggnaden har ett kulturhistoriskt värde, men uppfyller inte kravet som synnerligen märklig. Därför avslår länsstyrelsen ansökan om byggnadsminnesförklaring.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler